Xogade - Xogos galegos deportivos en idade escolar
Programas deportivos
Usuario
Contrasinal

Para acceder aos Programas Deportivos debe estar rexistrado. Se xa está rexistrado, introduza o seu nome de usuario e o seu contrasinal e prema en enviar. Se todavía non o está, solicite o seu rexistro

[ SOLICITAR REXISTRO ]

CONDICIÓNS DE USO DO SEGURO DE XOGADE:

A ASEGURADORA NON ASUMIRÁ OS GASTOS POR USO ERRÓNEO DESTA PÓLIZA.

ACUDIRÁN A UN CENTRO CONCERTADO SALVO CASOS DE URXENCIA VITAL OU AUSENCIA DE CENTRO CONCERTADO NUN RADIO DE 50KM.

O CLUB CUBRIRÁ O PARTE TELEMÁTICO O ANTES POSIBLE.

>> LISTAXE DE CENTROS

>> PÓLIZA Nº 44320026-6


Normativa xeral 2016-17


PROGRAMA XOGADE 2016-17

XOGOS GALEGOS DEPORTIVOS en idade escolar 2016-17

A Secretaría Xeral para o Deporte, coa colaboración das Federacións e Agrupacións Deportivas Galegas, convoca o Programa XOGADE

ACTUACIÓNS


1. ACTIVIDADE DEPORTIVA ESCOLAR - Máis información

Son os xogos deportivos en idade escolar da Comunidade Autónoma de Galicia con 22 Modalidades Deportivas.

2. ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA - Máis información

As federacións galegas no cumprimento das súas función de promoción das súas modalidades deportivas así como da organización de competicións oficiais autonómicas, establecidas no artigo 56, sección 3º, CAP II de entidades deportivas da Lei 3/2012 de 2 de abril, organizarán a competición deportiva federada en idade escolar, tendo sempre en conta a obriga de cumprimento establecida para estas entidades no convenio anual coa Secretaría Xeral para o Deporte.

3. MULTIXOGO 6 A 8 ANOS

Xornadas multidisciplinares para nenos e nenas de 1º e 2º de Educación Primaria de carácter práctico e lúdico. Desde o xogo e a motricidade global presentarase a Actividade Física como diversión para que entre a formar parte das súas vidas como primeiro paso para un estilo de vida activo e saudable.

4. ACTIVIDADE LÚDICA - Máis información

Xornadas de acercamento de actividades lúdicas a centros educativos.

5. COÑECE O MEU CLUB

Actividade ofertada a todos os Clubs Deportivos inscritos no rexistro de Clubs da Comunidade Autónoma de Galicia.

6. XOGOS POPULARES

Taller de xogos populares con paneis informativos, baúl de xogos e fichas explicativas para poder realizar esta actividade nos centros escolares.

7 EDUCACIÓN, DEPORTE E VALORES

Exposición itinerante polos centros escolares e unha guía didáctica para o profesorado.

8. PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO – CENTROS ACTIVOS E SAUDABLES

O Proxecto Deportivo de Centro – Centros Activos e Saudables busca coordinar todos os esforzos da comunidade educativa dentro e fóra do horario lectivo e dentro e fóra do centro escolar para aumentar a actividade física saudable dos nosos escolares dentro do Plan Galicia Saudable. Para isto ofrece distintas ferramentas no marco do Plan Proxecta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

9. XOGANDO CO MAR

Esta actividade nace para dar cabida a un conxunto de proxectos que se veñen desenvolvendo en diferentes puntos da nosa xeografía coa finalidade de acercar aos escolares galegos a un medio tan importante para a nosa Comunidade Autónoma como é o MAR.

10. ACTIVIDADES DE TEMPADA

Neste programa búscase apoiar aquelas actividades de curta duración como son o NADA E CORRE e o CORRENDO POR GALICIA.

11. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Proporanse actividades de formación (cursos, charlas, coloquios, foros...) onde se traten temas de interese e se poñan en común as inquedanzas do colectivo que pon en práctica o deporte en idade escolar.

12. PROMOCIÓN DA IGUALDADE A TRAVÉS DO DEPORTE

Nesta campaña tratarase de fomentar o deporte feminino a través de modelos xa recoñecidos, presentando as dificultades da alta competición desde a perspectiva da muller.

13. SEGURO FEDERADO DE 6 A 16 ANOS

A Xunta de Galicia proporciona un seguro deportivo gratuíto para todos os federados de 6 a 16 anos.